İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı'nın Görevleri
1- Düzensiz göçle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

2- İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

3- İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin projeleri yürütmek,

4- İnsan ticareti mağdurlarına yönelik yardım hatlarını kurmak, işletmek veya işlettirmek,

5- Düzensiz göçle mücadele edilebilmesi amacıyla kolluk birimleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, tedbirler geliştirmek, alınan tedbirlerin uygulanmasını takip etmek,

6- Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Kayıt: 11.3.2015
Güncelleme:25.10.2018
Paylaş
WS05